Штефани Фёгеле (CHE) Кристи Ан (USA)
56% (34 из 61) 62% (32 из 52)
74% (25 из 34) 47% (15 из 32)
48% (13 из 27) 55% (11 из 20)
6 1
4 2
45% (5 из 11) 29% (2 из 7)
66 53